آشنایی با خواص سرکه خرما

سرکه خرما از خرمایی به مانند پیارم که خشک است و شیره ندارد، یا خرمای ربی (ربیعی) که در مناطق سیستان و بلوچستان به عمل می آید و تقریبا به خرمای پیارم شباهت دارد و همچنین خرمایی که محصول مناطق دارای هوای خشک باشد. بدین علت که خرمای به عمل آمده در مناطق مرطوب، به دلیل میزان رطوبت بالا، زود کپک می زند. هر چقدر شیرینی خرما بیشتر باشد، زودتر به سرکه تبدیل می شود. بنابراین برای تهیه سرک خرما از خرمایی که شیرینی اش کمتر باشد باید به میزان بیشتری استفاده می شود.

تقویت قلب

یکی از فواید بسیار مهم سرکه خرما تقویت قلب می باشد زیرا، وجود آنتی اکسیدان ها در آن از اکسیداسیون ذرات LDL کلسترول پیشگیری می کنند، به همین دلیل کمک زیادی به تقویت قلب خواهد کرد.
تماس بگیرید